Pro majitele psů

Pro majitele psů

Na území Prahy 2 v současné době žije se svými "lidskými páníčky" 1782 psů (stav k 3. 5. 2022) a další z okolních městských částí navštěvují naše parky. Proto se Praha 2 snaží poskytovat servis i těmto svým "obyvatelům". Po celé Praze 2 je umístěno velké množství košů se sáčky na psí exkrementy (cca 230 ks). V parcích jsou vyhrazena místa pro volné pobíhání psů.

 

Plochy pro volné pobíhání psů na území Prahy 2 - užitečné informace

V současné době mají psi umožněný vstup do všech parků na Praze 2 na vodítku. Úplný zákaz vstupu platí na dětská hřiště, do zahrady Ztracenka (Albertov) a na Bastion XXXI.

Městská část Praha 2 udělila výjimku ze zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni (v parcích) v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně a vymezila níže uvedené plochy pro volné pobíhání psů:

Plochy ve správě MČ Praha 2 - tyto plochy se nachází:  >Infomapa P2

Na těchto místech platí volné pobíhání psů bez časového omezení:

 • v parku Riegrovy sady (o výměře 10 540 m2)
 • v sadech Svatopluka Čecha (o výměře 4343 m2)
 • v parku Folimanka (o výměře 5321 m2)
 • na Moráni (o výměře 2605 m2)
 • na Perucké stráni (o výměře 26 270 m2)
 • v parčíku na Karlovském předmostí (o výměře 15 635 m2)
 • v parčíku Neklanova – Zábojova (o výměře 3457 m2)

Na těchto místech platí volné pobíhání psů s časovým omezením:

 • sady Bratří Čapků (o výměře 3147 m2)

Mimo plochy výše uvedené je umožněn volný pohyb psů i v zeleni v Národní kulturní památce Vyšehrad:

Tyto plochy se nacházejí : 

 • park pod  Cihelnou bránou, při ul. Vratislavova (2116 m2 ) >Infomapa P2
 • park u Táborské brány, při ul. V pevnosti (4719 m2) >Infomapa P2

Aby byla zajištěna oboustranná tolerance "pejskařů" a "nepejskařů" je potřeba dodržovat některá základní pravidla a povinnosti. Předejde se tak nepříjemným nedorozuměním a incidentům.

Pořídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně i mnoho povinností. Z právního hlediska se majitel (vlastník) psa obecně stává odpovědným za chování svého psa! Od ledna 2014 byl novelizován občanský zákoník, který v současné podobě přináší mnoho změn a to také v oblasti zvířat – dříve „věcí“. Dle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  Pokud pes způsobí škodu (na věci - rozkouše věc, na zdraví - pokouše někoho), je vlastník (majitel) psa za tuto škodu odpovědný. Dle nového občanského zákoníku již zvířata nejsou věci a tím se mění mnoho věcí. Majitel psa bude za škodu jím způsobenou odpovídat vždy, a to bez ohledu na učiněná opatření nebo námitku, že „za to nemůže.“  Způsobil váš pes někomu škodu? Tak ji musíte nahradit. A nezáleží na tom, jestli byl pod vaším dohledem nebo jste ho někomu svěřili (např. pejska vám venčí kamarád). Za psa nesete zodpovědnost dokonce, i když vám uprchne nebo se zatoulá. Kamarád však bude poškozenému odpovídat společně s vámi. Tedy způsobenou škodu zaplatíte společně.

 


Legislativa týkající se chovu psů

Povinnosti chovatelů jsou zakotveny ve veterinárním zákoně (§ 4 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči).

Týrání zvířat zakazuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (§ 2, 3, 4 a 5).

Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy zavedlo hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 stanovuje sazbu poplatku za psa. Základní poplatek činí:

 • 1 500,- Kč za jednoho psa, 2 250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • Za psa chovaného v rodinném domě (Praha 1-15 a 17) 600,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 900,- Kč

Tato vyhláška rovněž stanovuje snížené taxy za psy, jejichž držitelem je poživatel např. starobního důchodu nebo jedná-li se o psa určeného k hlídání objektů.

Povinnost úklidu psích exkrementů  řeší přestupkový zákon (§ 47 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích) a vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).

 

Návštěvníci

 • Celkový počet zobrazení všech stránek: 721194
 • Celkový počet zobrazení webu: 33951
 • Statistika od: 22.04.2021 - 19:19
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.