Objednání VO kontejneru

 Postup při objednání velkoobjemového kontejneru na odpad:
 
1.       Nejprve je třeba kontaktovat svozovou společnost a ověřit si požadovaný termín pro přistavení kontejneru (v případě společnosti Komwag na tel. čísle 236 040 026, případně prostřednictvím poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti http://www.komwag.cz/odpady/objednavka-kontejneru-na-odpad).
2.       Zaslat závaznou objednávku (v případě společnosti Komwag stačí nejpozději  24 hodin před telefonicky dohodnutým termínem pro přistavení kontejneru, v případě hotovostní platby není písemná objednávka vyžadována).
3.       Po přistavení na dohodnuté místo bude do kontejneru naložen pouze odpad uvedený v objednávce včetně dohodnutého objemu a váhy. V opačném případě je zákazník srozuměn s tím, že odpad bude uložen do spalovny respektive na zabezpečenou skládku (v jiné ceně než byla dohodnuta) nebo vrácen zpět objednateli. V žádném případě nesmí být do kontejneru uloženy oleje, barvy, kyseliny, louhy, léčiva, zářivky, zdravotnický materiál a jiný nebezpečný nebo zdravotně závadný odpad.
4.       Objednatel zajistí místo pro složení velkoobjemového kontejneru a zajistí průjezdní profil pro vozidlo – nosič kontejneru.
5.       V případě stání velkoobjemového kontejneru na veřejné komunikaci zajistí objednatel na své náklady zábor komunikace a označení místa stání kontejneru z hlediska silničního zákona (v případě společnosti Komwag a umístění kontejneru na území městské části Praha 2, není toto ustanovení od objednavatele vyžadováno)
6.       Po realizaci služby vystaví a zašle dodavatel objednateli fakturu, kterou objednatel uhradí v termínu uvedeném na vystaveném dokladu (neplatí v případě hotovostní platby).

Návštěvníci

  • Celkový počet zobrazení všech stránek: 721206
  • Celkový počet zobrazení webu: 33951
  • Statistika od: 22.04.2021 - 19:19
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.